Welkom op de website van OrbITCare B.V.

Ons bedrijf levert zelfontwikkelde maatwerksoftware voor de gezondheidszorg.

Met deze basismodules kunnen allerlei uiteenlopende applicaties, oplossingen en toepassingen voor verschillende ziekenhuizen worden gebouwd. Gegevensuitwisseling kan plaatsvinden middels HL7.
Enkele voorbeelden van maatwerkoplossingen:
Webapplicaties EPD voor registratie van een verpleegkundig dossier (EVD) / zorgpaden (ZP)
Webapplicaties voor registratie (klinische) prestatie indicatoren (PI)
Webapplicaties voor registratie en grafische weergave van metingen
WebPortal voor huisartsen, apothekers en specialisten
Webapplicaties voor registatie van incidenten (VIM) en telefonische bereikbaarheid (TEDI)
Geautomatiseerde vragenlijsten ter ondersteuning van de werkvloer (poli's, pre-operatief, kliniek)
De kennis die wij hebben is grotendeels afkomstig vanuit de zorg en we hebben derhalve aan weinig woorden genoeg om precies te weten wat u wilt en waar de knelpunten zitten.
Onze oplossingen laten nooit lang op zich wachten en worden snel en betrouwbaar geïmplementeerd. Veel van deze oplossingen zijn een succes gebleken in een groot aantal landelijke ziekenhuizen en kenmerken zich door eenvoud en gebruikersgemak.

Referenties

xForms

In ziekenhuizen en zorginstellingen zijn erg veel papieren formulieren in omloop, terwijl een groot deel daarvan gemakkelijk valt te automatiseren. Onze XForms programmatuur stelt u in staat om, hoe complex ook, deze formulieren om te zetten naar een digitale vragenlijst. De formulieren kunnen patientgerelateerd zijn of losstaand (bijvoorbeeld ziek- en verlof meldingen).
Via de Designer zijn vragen geheel naar eigen wens te definiëren. Deze vragen worden gesteld aan bijvoorbeeld medewerkers uit uw organisatie of aan een patiënt.


De ingevulde gegevens van de vragenlijsten kunt u o.a. opslaan in een database naar keuze t.b.v. enquete-onderzoek en om deze in een later stadium opnieuw in te zien.

Enkele mogelijkheden van XForms:

 • vragen zijn logisch in te delen in groepen met veel mogelijkheden voor de uiteindelijke opmaak
 • keuze uit: invoervelden, radiobuttons, selectievakjes, (meer)keuzelijsten, memovelden, images
 • diverse acties na invoeren: email, printen, opslaan in database, voorbeeld op scherm, koppeling naar Orbit
 • in- en uitklappen, wel/niet tonen, automatisch laten vullen, wel/niet verplicht, wel/niet muteerbaar, etc.
 • vragen naast elkaar of onder elkaar tonen
 • uitgebreide validaties via wizards (zowel op de server als de client)
 • bij memovelden de mogelijkheid tot autoteksten en om de functie auto aanvullen te gebruiken
 • verregaande integratie met andere OrbitSuite producten
In combinatie met KIWI en XHook, wordt XForms gebruikt om de invoerschermen van applicaties aan te roepen of reeds ingevoerde vragenlijsten opnieuw te bekijken.

Kiwi

Wilt u een op maatgesneden applicatie op een snelle manier implementeren, dan is KIWI de juiste tool voor uw ziekenhuis.
Met dit product kunt u m.b.v. voorgedefinieerde bouwblokken razendsnel een digitale status, EPD of een ander patiëntgerelateerde webapplicatie / scherm ontwikkelen.

Belangrijke details bij onze KIWI-applicaties

 • gebruiksvriendelijk en intuïtief
 • eigen vernuftig datamodel, dus eenvoudig gebruik voor verslaglegging en/of statistische informatie
 • zeer snel middels indexeringen en niet gebruikmakend van externe componenten
 • snel switchen tussen patiënten, dus ideaal voor invoeren meetgegevens
 • zeer snelle aanpassingen / prototyping
 • uitwisseling met andere ziekenhuizen mogelijk
 • er is weinig programmeerkennis nodig, behalve basale kennis van de SQL van de gekozen database
 • database- en platformonafhankelijk


Dit doet u zelf met de meegeleverde Designer (geen programmeerkennis noodzakelijk), of u laat deze applicatie aan de hand van uw specificaties door ons ontwikkelen.
We hebben al veel soorten applicaties en presentatieschermen ontwikkeld die ondertussen in veel ziekenhuizen operationeel zijn.

Misschien nog wel het belangrijkste: voor de uitrol van deze applicaties is geen enkele installatie van ActiveX componenten, Java of DLL’s nodig, aangezien de KIWI programmatuur 100% DHTML genereert.
De Internet Explorer, samen met een snelkoppeling (URL via XHook) is het enige wat een gebruiker nodig heeft.

Orbit

Orbit is al jaren het perfecte hulpmiddel om vanuit Microsoft Word brieven of verslagen, snel geautomatiseerd en gestandaardiseerd te genereren. Derhalve wordt het bij de verslaglegging binnen het ZIS ook door veel klanten in het land naar volle tevredenheid gebruikt.

Ook hier geldt weer: de eenvoud staat voorop. Geen installatie, volledige integratie met uw ZIS, zeer stabiel eenvoudig applicatiebeheer, sluit perfect aan op de uw wensen, lage kosten.
Deze applicatie is op de werkvloer gebouwd door en voor ziekenhuizen en zorginstellingen!

Er zijn een talloze mogelijkheden met diverse tabbladen

 • statische en dynamische tekstblokken met/zonder uitgestelde queries
 • bouwstenen, barcodes-leespen
 • op verschillende manieren kunnen uitslagen worden ingevoegd (lab-, rad, mmb, sero)
 • keuzelijsten (uni en/of multiselect), zowel statisch (XML) als met uitgestelde queries
 • integratie met XForms en uw mogelijke ZIS formulieren en KIWI (bijv. invoegen documenten)
 • eigen koppeling (web-XML)
 • zeer eenvoudig te gebruiken, zowel door de gebruiker als de Orbit tekstblokbeheerder
 • veel meegeleverde queries

Consultancy

De standaard overzichten van het ZIS in uw ziekenhuis zijn vaak te algemeen van opzet (teveel info), zijn niet aanwezig of voldoen niet aan de specifieke wensen van uw organisatie.

Aanpassingen en nieuwe overzichten zijn vaak complex en tijdrovend, de benodigde kennis is wellicht niet aanwezig binnen uw organisatie. OrbITCare heeft veel ervaring met het ontwerpen van maatwerkoverzichten, zonder dure vooronderzoeken en moeilijke specificaties. Mogelijk hebben we uw gewenst overzicht al 'op de plank' liggen.
Een overzicht kan in arbeidstijd sterk variëren, maar voor de meeste overzichten ligt dit rond circa 4-8 uur.

Onze rapportages zijn uniform qua layout en dynamisch van opzet. Ze kunnen eenvoudig gestuurd worden aan de hand van parameters. Hierdoor kan een overzicht vaak voor meerdere doeleinden worden gebruikt.
Ook voor andere vragen op gebied van consultancy kunt u bij ons terecht. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de verplichte aanlevering van cijfers aan derden in een specifiek formaat, maar ook bij inrichting van bepaalde modules.
Bij deze oplossingen maken we veel gebruik van onze eigen OrbitSuite-producten.
Rapportages zijn er in veel smaken en dus te veel om op te noemen, voorbeelden van maatwerkoverzichten zijn:
 • etiketten, zowel voor adressering, mailing met/zonder barcode
 • overzichten die het dagelijks proces ondersteunen: werklijsten, afspraaklijsten
 • controle overzichten, bijv. op incomplete of foutieve dbc's en/of andere registraties
 • productiecijfers, vaak matrixoverzichten

Contact

Neem contact met ons op